http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom2gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom3gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom1gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom4gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom5gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom6gk-is-240.pnglink
«
»
 
 
 

Informácie pre zamestnancov

Všeobecné informácie pre študentov

 • Dekanské voľno

  Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 18.4.2018 od 13:00 h všetkým študentom Elektrotechnickej fakulty z dôvodu konania 1. Jarných hier elektrikárov. Rozhodnutie dekana č. 2/2018
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Oznam o konaní ŠVOS

  Oznam o konaní študentskej vedecko-odbornej súťaže (ŠVOS) pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia na EF UNIZA – 11.4.2018.Viac informácií nájdete na stránke ŠVOS EF UNIZA.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Prihlášky na doktorandské študijné programy EF

  Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA v Žiline v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene doplnení niektorých zákonov a podľa § 54o z n a m u j e,že prijíma prihlášky na denné (3 roky) a externé (4 roky) doktorandské študijné programy na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, v akademickom roku 2018/2019. Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Siemens DOD

  Odštartuj svoju hviezdnu dráhu na Dni otvorených dverí.   Pozvánka na Dni otvorených dverí (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Rozhodnutie dekana č. 1/2018

  Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 29.3.2018 a dňa 3.4.2018 do 12,00 h všetkým študentom Elektrotechnickej fakulty. Rozhodnutie dekana č. 1/2018 (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Naštartuj svoju kariéru v Slovnafte s GROWWW

  Si v absolventskom ročníku univerzity alebo vysokej školy, prípadne si štúdium ukončil minulý rok?Prihlás sa do absolventského programu GROWWW a naštartuj svoju kariéru v medzinárodnej spoločnosti. Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Získaj svojho mentora!

  Mentor Network Program - Príď si po praktické rady a cenné názory na Tvoje plány od tých NAJ-COOL riaditeľov z tých NAJ-COOL firiem!
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Pravidlá pre prihlasovanie sa na predmety pre akademický rok 2018/2019

  Pri vyberaní predmetov z ponuky sú preferovaní študenti na základe vyhodnotenia ich celkovej úspešnosti štúdia – váženého študijného priemeru. Individuálne prípady výberu povinne voliteľných predmetov rieši študijný poradca príslušného študijného programu. Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf) 
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie

Foto galéria Elektrotechnickej fakulty

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk