http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom1gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom2gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom3gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom4gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom5gk-is-240.pnglink
«
»
 
 
 

Informácie pre zamestnancov

Všeobecné informácie pre študentov

 • Pomocná vedecká sila - POMVED

  Študenti, ktorí majú záujem pracovať ako pomocná vedecká sila, nech predkladajú svoje žiadosti vedúcemu príslušnej katedry EF, na ktorej plánujú danú vedeckú činnosť vykonávať. Následne vedúci katedier predložia žiadosti Referátu pre vzdelávanie EF, kde v súčinnosti s prodekanom pre vzdelávanie EF prebehne výberový a schvaľovací proces. Akceptovaných žiadateľov na základe výsledkov práce podporí EF po vykonaní všetkých pomocných vedeckých prác motivačným štipendiom. doc. Peter Hockicko, prodekan pre vzdelávanie
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • IEEE Day 2016

  Prednáška a diskusia pre študentov EF a FRI o publikáciách a o možnostiach a výhodách členstva v IEEE.4.10.2016 - AULA6 - 17:00 - 19:00 Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • 1. miesto za najlepšiu diplomovú prácu získal náš absolvent

  Náš absolvent odboru Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo z katedry KTaM, Ing. Ľuboš Zuzčák, získal 1. miesto v súťaži Inžinierska cena (za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia). Celý článok je možné pozrieť tu.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Misia Mars

  Prvý ročník súťaže pre vysokoškolských a stredoškolských študentov pod názvom „Misia Mars.“ Súťaž organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) s cieľom povzbudiť u študentov záujem o vedu a techniku. Podrobnejšie informácie o súťaži sú dostupné na webstránke: www.misiamars.sk.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ŠTUDIJNÉ SKUPINY INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA 2016/2017

  ŠTUDIJNÉ SKUPINY V 1. ROČNÍKU INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA 2016/2017 (*.pdf) ŠTUDIJNÉ SKUPINY V 2. ROČNÍKU INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA 2016/2017 (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ŠTUDIJNÉ SKUPINY BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 2016/2017

  ŠTUDIJNÉ SKUPINY V 1. ROČNÍKU BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 2016/2017 (*.pdf) ŠTUDIJNÉ SKUPINY V 2. ROČNÍKU BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 2016/2017 (*.pdf) ŠTUDIJNÉ SKUPINY V 3. ROČNÍKU BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 2016/2017 (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • OZNAM otvorenie AR 2016/2017

  Dekan fakulty a predseda Akademického senátu fakulty pozývajú NA OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2016/2017, ktoré sa uskutoční 26. septembra 2016 o 13:00 h v aule AR1A1 SIEMENS (NR 01). Pozvánka vo formáte (*pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Výzva na podávanie prihlášok na ERASMUS+ študijné pobyty študentov EF v LS 2016/2017

  Leták ohľadom prihlášky na ERASMUS+ 2016/2017 (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie

Foto galéria Elektrotechnickej fakulty

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk